Ders Programı: İslam Estetiği ve Güzel Sanatlar

📆 Zaman: Her Çarşamba, 20:00
🗓️Toplam süre: 2 blok, her blok 8 hafta
📍 Yer: Online
💶 Ücret: €250/blok (aile ve grup indirimleri mevcut)
👨‍🏫 Eğitmen: Dr. Elmin Aliyev
📝 Kayıt: İletişime geçiniz

 

🎯 Amaç: Dersin amacı, İslam sanatı ve estetiğinin tarihsel ve çağdaş yönlerini ele alarak bütüncül bir anlayış sağlamaktır. Bu durum, tarihsel ve kültürel birikimiyle birlikte farklı coğrafya ve dönemlerde meydana gelen öncü eserler aracılığıyla yapılacaktır.

📖 Temel Kaynak: Koç, Turan (2017), İslam Estetiği, İstanbul: İsam Yayınları.

🌟 Öne Çıkan Konular:

  • 📜 İslam estetiğinin Kur’anî temelleri
  • 🎭 Çağdaş dünyada güzeli aramak
  • 🖋 Klasik kitap sanatları: Hat-Tezhip
  • 💻 XXI. yüzyılın müzehhibi olarak “bilgisayar” (Sanatçı/akademisyen Doç. Dr. Gülnihal Küpeli ile söyleşi)
  • 🌍 Doğu ve Batı’da sanat algısı
  • 🖋 Yenilik arayışları (Sanatçı/akademisyen Dr. Alparslan Babaoğlu ile söyleşi)
  • 🏰 İslam mimarisi ve estetiği
  • 🖌 Minyatür ve resim sanatı
  • 🎶 İslam’da müzik (Sanatçı/akademisyen Doç. Dr. Mehmet Öncel ile söyleşi)
  • 🖥 Dijital sanatlar ve İslam (Sanatçı/akademisyen Bager Akbay ile söyleşi)