Oranje Enstitüsü Hollanda yasalarına göre kurulmuş ve tüzel kişiliği bulunan bir kurumdur.
Akreditasyon süreci de Hollanda eğitim bakanlığının belirlediği kriterlere göre olmaktadır. Buna göre
bir yükseköğretim kurumu kuruluşundan sonra sunmuş olduğu eğitimin en az bir dönemini
tamamlamak zorundadır. Kurum ilk kayıt döneminden alıp mezunlarını verdikten sonra ilgili programı
akredite etmek için Hollanda Flaman Akreditasyon Organizasyonunun (NVAO) testine tabi olmakta ve
başarılı bulunması durumunda uluslararası geçerliliği bulunan akreditasyonunu almaktadır.

Oranje Enstitüsünün sunmuş olduğu programların şimdilik akreditasyonu bulunmamaktadır. 2018
yılında kurulmuş olan Oranje Enstitüsü ilk kayıtlarını 2018-2019 yılında almıştır ve henüz mezunlarını
vermemiştir.

Oranje Enstitüsü kendi mezunlarını verdikten sonra akreditasyon için NVAO kurumuna başvuracaktır.
Daha önce Hollanda’da akreditasyon alan ekibin içerisinde yer aldığımızdan dolayı bu süreci
hassasiyetle yürütüp gerekli akrediteyi alacağımızı düşünüyoruz.