“Yetkin İlahiyat eğitimi emin ellerde”

Oranje Enstitüsü

ORANJE; medeniyet değerlerini özümseyen, şeffaf, paylaşımcı, denetime açık, takım ruhuna sahip bir yönetim anlayışıyla donanımlı, erdemli, üretken ve özgün düşünen mezunlar yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Başta Avrupa olmak üzere, tüm dünya insanı için; nitelikli araştırmalar yaparak bilimsel katkı sağlamayı hedefleyen, akademik çalışmaları geliştiren, uygulayan ve yayan yenilikçi bir üniversite olmayı amaç edinmiştir.

ORANJE; tüm bilimleri, teknolojiyi ve sanatı kapsayan bir öğrenme ve düşünsel ilerleme ortamı oluşturarak insanlığa katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

ORANJE; farklı alanlara yayılan eğitim programları, bilimsel araştırma çalışmaları ve kültür-sanat etkinlikleriyle öğrencileri hayat boyu öğrenen, çözümleyici ve bağımsız düşünebilen birer birey kimliğiyle yetiştirmektedir.

Evrensel değerler çatısı altında; bilim, kültür ve sanat üreterek farklılıklara saygı gösteren, kamu yararını gözeten,  kişisel ve mesleki alanda kendini yenileyen çağdaş bireyler kazandırmak,

Yaşadığı toplumu tanıyan, dilini bilen, akademik kazanımlarını paylaşan, etik değerlere sahip, deneyimli,saygın ve aşırılıklardan uzak mezunları meslek sahibi edindirmek,

Üniversiteler ve eğitim kurumları ile işbirliği yaparak disiplinler arası bilgi transferini sağlamak, öğrenci-öğretim elemanı değişimi gerçekleştirerek düşünceye saygıyı geliştirmek,

Toplumsal sorunları araştıran,analiz eden, çözüm önerileri geliştiren, sosyal sorumluluk projelerinde tema oluşturan uluslararası çağdaş bir  üniversite olmak.

 • Bilimsellik
 • Özgünlük
 • Hakkaniyet ve Eşitlik
 • Etik ve Güvenirlik
 • Şeffaflık
 • Bilimsel Özgürlük
 • İnsan Odaklılık
 • Düşünceye Saygı
 • İddia Sahibi Olmak
 • Buluşçuluk ve Yenilikçilik
 • Doğaya ve Çevreye Duyarlılık
 • Sosyal ve bilimsel anlamda fark ortaya koymak

⇒ Ekteki formu doldurup aşağıdaki mail adresine atabilirsiniz. info@oranjeinstituut.nl

Hibrit Eğitim Modeli

Eğitimlerimiz eş zamanlı olarak online ve yüzyüze verilmekte, sonradan tekrar erişim imkanı için de kayıt altına alınmaktadır.