Oranje Enstitüsü olarak, 24-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “8th International ILEM Summer School”un destekçileri arasında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yaz okulu, “İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: Kavramlar, Teoriler ve Uygulamalar” ana teması etrafında şekillenecek.

Etkinlik, İslami sanatların teorik, kavramsal ve sosyo-politik perspektiflerden ele alınacağı bir platform oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, sanatsal ifadenin koşullu ve önyargılı formlarının ötesine geçilmesi, “kültürel akültürasyon” ve “kültürel şizofreni” gibi iki uç nokta arasında estetik formüllerin üretilebilmesi için bir fırsat sunuyor.

Yaz okulu, üç ana perspektiften ilgili konuları analiz edecek:

  1. Kavramsal İçerik: İslami estetiğin metafizik arka planının teorik yorumlarını zenginleştirmek için “inovasyon”, “gelenek”, “klasik” ve “ebedi hikmet” gibi kavramların analizi.
  2. Teorik Tartışmalar: İslami sanatlar üzerine güncel teorilerin kökenleri ve içeriği; dijitalleşme gibi çağdaş konuları göz önünde bulundurarak “İslami”yi inceleme; estetik ilkeleri doğrultusunda geleneksel değerler ve çağdaş sanat yorumlarını bir araya getirme olasılığını keşfetme.
  3. Sosyo-Politik Etkiler: İslami estetiğin sosyal yaşam perspektifinden ele alınması; İslami sanatların kültürel diplomasi, propaganda, çevre sorunları gibi konular bağlamında herhangi bir özgül misyona sahip olup olmadığının tartışılması.

Daha fazla bilgi için: IISS Web Sitesi

Sosyal Medya Bağlantıları: