Lisans Seviyesi İlahiyat Eğitimi

Bu programın amacı, temel kaynaklarından hareketle dini objektif şekilde öğrenen, geçmişin kültürel mirasının farkında olabilen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan, toplumda karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan mezunlar yetiştirmek; bu amaç doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmaktır.

Mezunların dinî ilimlerde yeterli ve analitik bir bilgi birikimine sahip olmaları ve İslam’ın entelektüel birikimini analitik bir bakışla değerlendirebilmeleri beklenmektedir.

Dört yıllık bir eğitimden oluşan Lisans İlahiyat programında öğrenciler ilk üç yıl aynı dersleri almaktadır. Son yıllarında kendilerine sunulan iki ayrı profil ile ya Manevi Rehberlik paketini veya İslam Dersi Öğretmenliği paketini alabilmektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler enstitümüzün yüksek lisans programlarından birine devam edebilmektedir.

 

Lisans eğitimi için başvuru şartları:

 

-MBO, HAVO veya VWO düzeyinde diploma sahibi olmak

-HBO mezunu olmak veya HBO da eğitim görüyor olmak

-21+ imtihanı (Collectum doctum)

-Oranje İnstituut İlahiyat hazırlık eğitiminden mezun olmak

-Yukarıdaki diplomalara denk bir yurt dışı diploması sahibi olmak.

 

Önemli not: Ön eğitiminizin değerlendirilmesi için bizimle irtibata geçiniz.