Avrupa’da İslam İlahiyat eğitimi, 1990’lı yıllardan itibaren Müslüman akademisyenlerin öncülüğünde başlatılmıtşır. Bu insiyatif, İslam toplumuna akademik bir saha açmayı hedefleyen bir geçmişe ve dolaysıyla birikime sahiptir. Süreç içinde binlerce öğrenci, yüzlerce akademik çalışma ve onlarca akademisyen Avrupa toplumuna kazandırılmıştır. Elde edilen bu başarının ve birikimin güvenilir ellerde, şeffaf kurumlar bünyesinde hiç aksatılmadan ve ara verilmeden devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Avrupa’da söz konusu çalışma ve tecrübelerin zayi olmaması ve sonraki nesillere aktarılması amacıyla bir grup akademisyen 2018 yılında ORANJE ENSTİTÜSÜ (Oranje Instituut) adında yeni bir yapı kurmuştur. Oranje Enstitüsü bağımsız ilahiyat eğitimi bilincini oluşturup; elde ettiği kazanımları ve tecrübelerin de farkında olarak istişare metodunu kullanmayı amaç edinmiştir.

Prensiplerimiz:

Şeffaf, denetime açık, paylaşımcı, takım ruhuna sahip, erdemli, üretken ve özgün düşünen idari ve akademik bir kadro ile gelecek nesillere bir yol açabilmek.

Hedeflerimiz:

  • Medeniyet değerlerini özümseyen, farklılıklara saygı gösteren, kamu yararını gözeten, üretken ve özgün düşünen öğrenciler yetiştirmek.
  • Başta Avrupa olmak üzere, tüm insanlar için; nitelikli araştırmalar yapan, bilime katkı sağlayan, akademik çalışmaları geliştiren, yenilikçi, yaşadığı toplumu tanıyan, akademik kazanımlarını paylaşan, etik değerlere sahip, deneyimli ve alanında uzman akademisyenleri bir araya getirmek.
  • Eğitim kurumlarına formasyon sahibi elamanlar kazandırmak, eğitim metodlarını geliştirmek ve sivil toplum kuruluşlarında yapılan yaygın eğitim projelerindeki sorunları araştırarak çözüm önerileri sunmak ve standartlarını artırmak için bu kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak.
  • Akademisyenlerin olduğu kadar öğrencilerinin de katkı sunup kendilerini geliştirecekleri akademik dergi ve bilimsel faaliyetler yürütmek.

Oranje Enstitüsü, bu birikim, ilke ve prensiplerle, alanında uzman hocalar ve ilgili öğrencilerin bir araya geldiği kurumsal bir yapı içinde ilim yolculuğuna devam etmektedir.

KvK: 72832975
BTW: NL859253880B01