“Theologieonderwijs in veilige handen”

Oranje Instituut

Het Oranje instituut ambieert kritisch ingestelde, zelfstandige, transparante, productieve, solide, zowel in individuele als groepsverband functionerende professionals op te leiden ten behoeve van de islamitische gemeenschap en haar participatie en integratie in de hedendaagse Nederlandse en Europese samenleving.

Het Oranje instituut wil dit bewerkstelligen door een innovatieve opleiding te zijn die een wetenschappelijke bijdrage wil leveren middels onderzoeken en publicaties, academische studies te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden.

Belangrijk zijn daarbij dat de kennis en vaardigheden zich niet beperken tot het godsdienstige of theologische gebied, maar zich uitstrekken tot meerdere disciplines, technologie en Kunst.

De opleiding wil een leeromgeving creëren waarin de student naast het aangeboden onderwijs middels sociaal-culturele activiteiten, academische seminars zich kan ontplooien tot bekwame, kritische zelfstandige professionals.

Het Oranje instituut beoogt studenten op te leiden met kennis van en respect voor andere levensbeschouwingen, zorg en bijdrage kan leveren aan de eigen gemeenschap en deze waarden, normen en overtuigingen van eigen gemeenschap kan overstijgen ten behoeve van de samenleving.

Belangrijk daarbij is  dat de afgestudeerde in staat is op basis van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die zowel op de islamitische traditie als de westerse intellectuele, professionele en maatschappelijke traditie gebaseerd zijn, zijn functie kan uitoefenen.

Om dit te bewerkstelligen wil het Oranje instituut de nodige samenwerkingen aan gaan met andere onderwijs instellingen en universiteiten.

Het Oranje instituut wil zich profileren als een onderwijsinstelling die adequaat reageert en inspeelt met innovaties op maatschappelijke vraagstukken.

  • Wetenschap
  • Authenticiteit
  • Overleg
  • Gelijkheid
  • Ethiek en betrouwbaarheid
  • Transparantie
  • Mensgericht
  • Wetenschappelijke vrijheid
  • Diversiteit, openheid en onderlinge respect

U kunt het ingevulde ⇒inschrijvingsformulier naar het volgende e-mail adres sturen: info@oranjeinstituut.nl

Het Hybride Onderwijsmodel

Onze onderwijs worden gelijktijdig online en face-to-face gegeven, deze worden opgenomen voor latere toegang.