Theologie onderwijs in Europa heeft sinds de jaren ’90 een geschiedenis en ervaring die door moslimacademici worden beoefend om een academisch veld te openen voor de Islamitische gemeenschap in Europa.

Tijdens dit lange proces zijn er duizenden studenten, honderden academische studies en tientallen academici samengebracht aan de Europese samenleving.

Wij geloven erin dat deze succes en de accumulatie in betrouwbare handen hoort te zijn en zonder onderbreking door hoort te gaan. Om de opgebouwde ervaring en de studies niet te verliezen en over te dragen aan de volgende generatie heeft een groep academici in 2018 een nieuw instituut opgericht onder de naam “ORANJE INSTITUUT”.

Het instituut zet zijn reis voort in de institutionele structuur en wil met deze accumulatie en principes zijn wetenschappelijke reis voortzetten met deskundige docenten in hun vakgebieden.

Principes:

Een weg banen voor toekomstige generaties met administratief en academisch personeel dat transparant is, open staat voor controle, openstaat voor delen van ervaring, een teamspeler is, deugdzaamheid kent, productief is en originele ideeën heeft.

Oranje Instituut;

Door het creëren van een onafhankelijk Theologieonderwijs bewustzijn van het Instituut; Streeft het ernaar om de consultatiemethode te gebruiken. Door zich bewust te zijn van de verworvenheden en ervaringen.

Doelstelling:

De doelstellingen van het Instituut, dat onderwijsprogramma’s op universitair niveau aanbiedt, zijn:

1- Productieve en origineel ingestelde studenten opleiden die beschavingswaarden in zich opnemen, verschillen respecteren en oog hebben voor algemeen belang.

2- Voor de mensheid, vooral in Europa; Om ervaren en deskundige academici samen te brengen die gekwalificeerd onderzoek doen, bijdragen aan de wetenschap, academische studies ontwikkelen, innovatief zijn, de samenleving waarin ze leven kennen, hun academische prestaties delen, ethische waarden hebben en experts zijn in hun vakgebied.

3- Samenwerken met onderwijsinstellingen om personeel opleiding te geven, opleidingsmethoden te ontwikkelen, problemen in niet-formele onderwijsprojecten te onderzoeken en oplossingen aan te dragen en om hun normen te verbeteren.

4- Wetenschappelijke tijdschriften en wetenschappelijke activiteiten uitvoeren waarin zowel academici als studenten kunnen bijdragen en zichzelf kunnen verbeteren.