PANEL: “İslam Düşüncesinde Dönemlendirme Meselesi”

İslam düşüncesi ve medeniyeti üzerine kapsamlı bir analiz sunan “İslam Düşüncesinde Dönemlendirme Meselesi” adlı panel, 6 Ekim 2023 Cuma günü saat 19:45’te Oranje Enstitüsü merkezinde (Zwanenburg) düzenlendi.

Konuşmacılar

Panele; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Türker ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer konuşmacı olarak katıldı. Moderasyonu İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Ahmet Köroğlu yaptı.

İbrahim Halil Üçer: Üç Döneme Ayrılan Düşünce Tarihi

İbrahim Halil Üçer, İslam düşüncesini dönemlendirirken, düşünce tarihini üç ana döneme ayırdı: Bunları; Antik Yunan, İslam Medeniyeti ve Çağdaş Batı olarak sınıflandıran Üçer, İslam Medeniyeti düşüncesi döneminin günümüz toplumsal hafızasında bir “kayıp tarih” olduğunu vurguladı. Bu kaybın özellikle İslam toplumu üzerinde oluşturduğu sakıncaları detaylı bir şekilde izah etti. Üçer, mevcut düşüncemizin sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için geçmişi ve günümüzü iyi bilmemiz gerektiğini belirtti.

Ömer Türker: Günümüzde İslam Düşüncesinden Bahsetmek: İmkanlar ve Zorluklar

Ömer Türker ise, İslam medeniyetinin kaynağına ve bugün nasıl anlaşılması gerektiğine dair önemli açıklamalar yaptı. Türker, yenilgi psikolojisinin İslam medeniyetini olumsuz etkilediğini ve bu düşüncenin merkezinde Allah-kul ilişkisinin olduğunu söyledi. Türker, İslam medeniyetinin çeşitliliğinin ciddiye alınması ve geçmişten günümüze kadar olan mirasın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İslam düşünce geleneğinin çok sağlam temellere sahip olduğunu belirten Türker, Müslümanların pratiği olan bir dindarlığı dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Teşekkürler

Etkinlik, kalabalık ve kaliteli bir dinleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı. Programın bitiminden sonra bile saat 12’ye kadar kalan dinleyiciler, konuşmacılarla samimi bir muhabbete devam etti. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Hollanda Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur hocamızın programda hazır bulunması bizi ayrıca sevindirdi, kendilerine teşekkür ederiz. Türkiye’den Hollanda’ya kadar uzun bir yolculuk yaparak etkinlikte yer aldıkları ve değerli zamanlarını ayırdıkları için konuşmacı hocalarımıza müteşekkiriz.

Oranje Enstitüsü Avrupa’da akademik bir merkez olma yolculuğunu devam ettiriyor, inşallah ileriki tarihlerde daha farklı etkinliklerle bir araya geleceğiz. Ayrıca etkinliklerimizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız: instagram/twitter/facebook/@oranjeinstituutnl