İslam Düşüncesinde Dönemlendirme Meselesi

Bu iki oturumlu panelde, İslam düşüncesinin hangi zaman dilimlerinde incelenebileceği konusu tartışılacaktır. İslam Düşünce Atlası’nın sunduğu zaman dilimi önerileri bu tartışmanın merkezinde olacaktır. Panel sadece dönemlendirme konusunu ele almakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut zaman dilimi sınıflandırmalarını da değerlendirecektir. Amaç, hem yeni bir zaman dilimi sınıflandırması ihtiyacını ortaya koymak hem de böyle bir öneriyi nasıl temellendirebileceğimizi anlamaktır.

Panel boyunca, zaman dilimi önerileriyle birlikte İslam düşüncesinin önemli coğrafi ve kültürel bölgeleri de haritalarla tanıtılacaktır. Panel, katılımcılara İslam düşüncesini zaman, yer, ekol ve öğreti gibi farklı boyutlarda nasıl anlayabilecekleri konusunda fikir verecektir.

  • Moderatör: Dr. Ahmet Köroğlu, İstanbul Üniversitesi

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Ömer Türker, Marmara Üniversitesi: “Günümüzde İslam Düşüncesini Tartışmak: Sorunlar ve Fırsatlar”
  • Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi: “İslam Düşüncesinde Zaman Dilimleri”