Beste Jonge Onderzoekers,

Hedendaags Islamitisch Denken verwijst naar de inspanning om de universele problemen van de moderne wereld te onderzoeken en Islamitische praktijken te interpreteren in overeenstemming met de fundamentele referenties van de Islamitische religie. In het proces van het herinterpreteren van traditioneel Islamitisch begrip in de context van moderne gedachten, nieuwe wetenschappelijke perspectieven, politieke modellen en rechten, hebben Islamitische denkers geprobeerd de fundamentele principes en waarden van de religie te behouden. Tegelijkertijd hebben zij ook geprobeerd nieuwe oplossingen voor te stellen voor sociale, politieke en culturele uitdagingen, zich aanpassend aan de veranderende omstandigheden van de moderne wereld. Deze denkers hebben de mogelijkheid verkend om een leefbaardere wereld op te bouwen, rekening houdend met bestaande crises.

Wij geloven dat de unieke en diverse perspectieven en voorgestelde oplossingen van hedendaagse Islamitische denkers over wereldwijde problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, cruciaal zijn voor onze toekomst. In het licht van dit belang hebben we het hoofdthema van het zevende Bilhikem Studentensymposium, dat een traditie is geworden, bepaald als “Hedendaags Islamitisch Denken: Individuen, Problemen en Voorstellen.”

Na het succesvol afronden van het zesde Bilhikem Studentensymposium, dat jonge onderzoekers samenbrengt om hun academische inspanningen te presenteren, hebben we de presentaties geïmmortaliseerd door publicatie. Onze op sociale wetenschappen gerichte symposia hebben sinds vorig jaar een thematisch formaat aangenomen en hebben een internationale dimensie gekregen.

Dit jaar, met de bijdragen van het Oranje Instituut in Nederland, streven we ernaar het evenement inclusiever te maken. We hopen visies en voorspellingen te delen over hoe Hedendaags Islamitisch Denken de toekomst kan vormgeven tijdens het symposium. In deze context uiten we onze grote eer om u, gewaardeerde jonge onderzoekers, te verwelkomen op ons symposium om de visies en voorstellen van verschillende denkers te presenteren die binnen dit kader kunnen worden beschouwd.

Symposium Organisatiecomité

ONDERWERPEN

 

Visies, discussies, onderzoeken en voorstellen van alle denkers die in de laatste twee eeuwen hebben bijgedragen aan Islamitisch Denken over religieuze, politieke, juridische en culturele kwesties…

Religieuze Kwesties en Voorstellen

Juridische en Politieke Kwesties, Perspectieven en Oplossingsvoorstellen

Economische Kwesties, Perspectieven en Oplossingsvoorstellen

Culturele Kwesties, Perspectieven en Oplossingsvoorstellen

REGELS VOOR HET SCHRIJVEN VAN SAMENVATTINGEN

De samenvatting moet minimaal 150 en maximaal 350 woorden bevatten.

Er moeten ten minste 5 trefwoorden in de samenvatting staan.

De samenvatting moet worden geschreven in Times New Roman 12 punt, enkelvoudige regelafstand en in één alinea.

De titel van het paper moet in de samenvatting worden opgenomen.

De samenvatting moet het belang, doel, problematische aspect, methode, beperkingen en mogelijke bevindingen van het paper bevatten.

REGELS VOOR HET SCHRIJVEN VAN VOLLEDIGE TEKSTEN

Moet worden geschreven in Times New Roman 12 punt.

Moet worden geschreven met 1,5 regelafstand.

Hoofd koppen moeten in hoofdletters en vetgedrukt worden geschreven.

Citaties en referenties moeten in de Isnad Citatiesysteem 2e Editie stijl zijn.

De volledige tekst moet de Abstract, Inleiding, Conclusie en Referenties secties bevatten.

De volledige tekst moet een Engelse samenvatting bevatten.

Volledige teksten moeten tussen 3500-5000 woorden zijn.

BELANGRIJKE DATA

Deadline voor het Indienen van Samenvattingen: 1 maart 2024

Bekendmaking van Geaccepteerde Samenvattingen: 11 maart 2024

Deadline voor het Indienen van Volledige Teksten: 11 mei 2024

Symposium Datum: 30-31 mei 2024

Opmerking: Het programma zal face-to-face zijn voor degenen die het symposium vanuit Van bijwonen. Degenen die van buiten Van komen, kunnen optioneel hun papers online presenteren.

Opmerking: De taal van het symposium is Turks, Arabisch en Engels.

Klik Hier om te Solliciteren voor het 7e Internationale Bilhikem Sociale Wetenschappen Studentensymposium!