Het Oranje Instituut is opgericht naar de maatstaven van de Nederlandse recht en heeft volledige notariële  rechtspersoonlijkheid.
Het Instituut streeft ernaar de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie voortdurend te verbeteren en wil hiermee een beroep doen op het accreditatie procedure van de Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
De hbo-bachelor en master theologie opleidingen die het Instituut aanbiedt, zijn op dit moment niet geaccrediteerd. Het instituut wil na het voltooien van een opleidingscyclus met afgestudeerden, een aanvraag voor accreditatie van zijn hbo-bachelor opleiding indienen bij de Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voorts zal het Oranje Instituut zich ervoor inspannen om bij de toekomstige accreditatie van haar opleidingen die met terugwerkende kracht te doen gelden, zodat ook de diploma’s van hen die hun studie voor de accreditatie hebben afgesloten, naderhand alsnog van overheidswege erkend zullen worden.