Het Oranje instituut ambieert kritisch ingestelde, zelfstandige, transparante, productieve, solide, zowel in individuele als groepsverband functionerende professionals op te leiden ten behoeve van de islamitische gemeenschap en haar participatie en integratie in de hedendaagse Nederlandse en Europese samenleving.

Het Oranje instituut wil dit bewerkstelligen door een innovatieve opleiding te zijn die een wetenschappelijke bijdrage wil leveren middels onderzoeken en publicaties, academische studies te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden.

Belangrijk zijn daarbij dat de kennis en vaardigheden zich niet beperken tot het godsdienstige of theologische gebied, maar zich uitstrekken tot meerdere disciplines, technologie en Kunst.

De opleiding wil een leeromgeving creƫren waarin de student naast het aangeboden onderwijs middels sociaal-culturele activiteiten, academische seminars zich kan ontplooien tot bekwame, kritische zelfstandige professionals.