Basiscursus Islamitische Wetenschappen

Het Oranje Instituut streeft ernaar studenten zowel voor te bereiden op universitair onderwijs als hen te informeren en bewust te maken op het gebied van islamitische wetenschappen met zijn voorbereidingsprogramma.

Dit tweejarige programma is bedoeld om een basis te leggen in religieuze wetenschappen en deze wetenschappelijke traditie te verspreiden onder een breed publiek, vooral jongeren.

Studenten die het voorbereidingsprogramma met succes afronden, komen in aanmerking om zich in te schrijven voor de vierjarige bacheloropleiding van het Oranje Instituut.

Cursussen:

Ons goddelijk boek leren kennen: Koranwetenschappen
De erfenis van onze profeet: Hadith
Boodschappers die een stempel op de geschiedenis hebben gedrukt: Geschiedenis van Profeten
Reis naar het goede en ware: Ethiek
Islam in de digitale wereld: Sociale Media Fiqh
In de voetsporen van de levende profeet: Biografie van de Profeet
Grondslagen van het geloof: Geloofsleer
Bewustzijn van dienstbaarheid: Fiqh voor dagelijks leven
Duur:

De lessen vinden plaats op vrijdagavonden gedurende twee uur en worden uitgevoerd via een hybride methode (face-to-face & online). Het programma loopt het hele jaar door, met uitzondering van vakantieperiodes, en is in totaal een tweejarig programma.

Kosten:

Het jaarlijkse collegegeld bedraagt €300

Registratie:

info@oranjeinstituut.nl