Het Oranje instituut beoogt studenten op te leiden met kennis van en respect voor andere levensbeschouwingen, zorg en bijdrage kan leveren aan de eigen gemeenschap en deze waarden, normen en overtuigingen van eigen gemeenschap kan overstijgen ten behoeve van de samenleving.

Belangrijk daarbij is  dat de afgestudeerde in staat is op basis van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die zowel op de islamitische traditie als de westerse intellectuele, professionele en maatschappelijke traditie gebaseerd zijn, zijn functie kan uitoefenen.

Om dit te bewerkstelligen wil het Oranje instituut de nodige samenwerkingen aan gaan met andere onderwijs instellingen en universiteiten.

Het Oranje instituut wil zich profileren als een onderwijsinstelling die adequaat reageert en inspeelt met innovaties op maatschappelijke vraagstukken.