Het Oranje Instituut biedt naast zijn hbo-bachelor niveau opleiding ook een Hbo-master niveau opleiding. Student heeft de keuze uit hbo-master niveau Islamitische Geestelijke Verzorging of hbo-master niveau Fundamentele Perspectieven Binnen Religieuze Wetenschappen.

Met de hbo-master niveau Islamitische Geestelijke Verzorging opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van de islamitische geestelijke verzorging dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met een kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de eindkwalificaties van de opleiding.

De hbo-master niveau Fundamentele Perspectieven Binnen Religieuze Wetenschappen heeft tot doel de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het gebied van Islamitische theologische perspectieven middels traditionele en moderne religieuze benaderingen onderling en met elkaar kritisch te kunnen analyseren. Na voltooiing van deze opleiding kan de theoloog op het gebied van godsdienstonderwijs binnen de kader van moskee en/of islamitische instellingen werken. Deze theoloog vervult daarbij een brugfunctie tussen de traditie, normen en waarden van moslims enerzijds en die van de hedendaagse Nederlandse samenleving anderzijds alsmede tussen de oudere en de jongere generaties binnen de islamitische gemeenschap.

Toelatingseisen

  • diploma hbo-bachelor niveau opleiding van het Oranje Instituut
  • hbo-bachelor diploma Islamitische Theologie elders
  • gelijkwaardige Islamitische Theologie diploma uit het buitenland

* De hbo-bachelor en master theologie opleidingen die het Instituut aanbiedt, zijn op dit moment niet geaccrediteerd. Het instituut wil na het voltooien van een opleidingscyclus met afgestudeerden, een aanvraag voor accreditatie van zijn hbo-bachelor opleiding indienen bij de Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voorts zal het Oranje Instituut zich ervoor inspannen om bij de toekomstige accreditatie van haar opleidingen die met terugwerkende kracht te doen gelden, zodat ook de diploma’s van hen die hun studie voor de accreditatie hebben afgesloten, naderhand alsnog van overheidswege erkend zullen worden.